Opdracht aan Groenhuijs

Voor opdrachtverlening ontvangt u van mij een indicatie van de werkzaamheden en kosten. U komt dus nooit voor verrassingen te staan. Uw opdracht leg ik vast in een Opdrachtovereenkomst. Daarmee is altijd duidelijk welke werkzaamheden ik voor u verricht. Op de opdracht zijn de algemene voorwaarden van de Stichting RegisterExecuteur van toepassing.

 

Tarieven 2021

Voor de registratie van uw nalatenschap in uw persoonlijk Digitaal Nalatenschapsdossier reken ik een vast tarief van € 680,00.

Voor de afwikkeling van uw nalatenschap breng ik een uurtarief van € 130,00 in rekening.
De toegang van u of uw erfgenamen tot uw dossier is kosteloos.

Voor financiële begeleiding bij leven spreek ik een vaste maandvergoeding met u af, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden.

Alle bedragen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten ad € 0,39 per km en exclusief door derden in rekening gebrachte kosten.