Ondersteunen bij uw keuzes

In mij vindt u een betrouwbaar en deskundig adviseur. Ik bespreek met u uw wensen, draag oplossingen aan en ondersteun u bij het maken van uw keuzes.

Uw erfgenamen ondersteun ik bij de keuzes die zíj moeten maken. Ik neem hen het juridische, fiscale, financiële en administratieve regelwerk uit handen. Dat geeft veel rust.


Handen uit de mouwen

Ik help ook daadwerkelijk uw erfenis af te wikkelen.

Afhankelijk van de opdracht kan ik de uitvaart regelen, uw vermogen beheren en zorgen voor afwikkeling van de erfenis. Ik maak het overzicht van uw bezittingen en schulden op (= de boedelbeschrijving) en verzorg de aangifte erfbelasting. Alle betrokken instanties worden door mij geïnformeerd. Ik beheer uw bankrekeningen, en draag zorg voor het innen van vorderingen en het betalen van de schulden van de nalatenschap. Voor het opheffen van uw internet accounts draag ik zorg. De voortzetting of opheffing van uw bedrijf kan ik regelen conform uw wensen. Zo nodig zorg ik voor de verkoop van uw woning, en verdeling en opruimen van de inboedel. Tot slot verdeel ik de erfenis, en leg ik rekening en verantwoording af aan uw erfgenamen.


Mijn achtergrond en deskundigheid

Mijn naam is Gerrie Groen. Ik heb ruime ervaring als controller bij diverse ondernemingen. Enkele jaren geleden heb ik de overstap gemaakt naar werk waarin de mens centraal staat. Binnen Groenhuijs combineer ik mijn praktische en zakelijke kwaliteiten met mijn kracht om voor mensen overzicht in hun nalatenschap te creëren.

Mijn expertise richt zich zowel op particulieren als op ondernemers.

Gegarandeerde Expertise

Ik ben aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Daardoor:

  • kan ik gebruik maken van het unieke Digitaal Nalatenschapsdossier
  • kan ik gebruik maken van de Expertisedesk
  • kan een deskundige en ervaren collega RegisterExecuteur mijn werk overnemen als ik dit door omstandigheden niet zelf kan doen